Marcela Urubová

BIOGRAFIE

Marcela Urubova

Malířka Marcela Urubová žije nedaleko Plzně v České republice.
Studovala v letech 1977 - 1981 na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti u profesora Františka Nikla.
Poté v roce 1989 absolvovala krajinářský ateliér Akademie výtvarných umění v Praze u profesora Františka Jiroudka a Jiřího Karmazína. (získala titul Ak. mal.)

Marcela Urubová je malířkou, kterou inspiruje především příroda a samozřejmě mnohotvárný, častokrát absurdní, život člověka a jeho pocity.
Dlouho malovala zejména vodu a vodopády. Voda, stejně jako příroda, osvobozuje a léčí naše emoce. Uklidňuje fyzické tělo i mysl.

Ovšem život v chaosu velkoměsta byl velmi bezútěšný a skoupý na přírodní motivy.
Malíři nejsou roboti…může tedy docházet přirozeně k obdobím stagnace, zdánlivé prázdnoty… V tomto čase se plně věnovala své rodině a třem dětem, což bylo pro ni životně důležitější než nějaká prchlivá kariéra. Stále přitom vnímala život a jeho detaily, které se ukládaly do podvědomí…a které se nyní vynořují v jejích abstraktních obrazech.

V roce 2000 se nechala zaměstnat na částečný úvazek jako počítačový grafik.

Po přestěhování na venkov, blíže k přírodě, se její barevná paleta úplně změnila. Začala rovněž používat veselé akrylové barvy, jejich expresívní sílu a emocionální náboj. Osvobodila se od realistického popisu přírody a zaměřila se naopak na abstraktní vyjádření esence, ducha přírody, stejně jako na energii života. Příroda má velkou pozitivní energii a veselé barvy tyto pozitivní emoce vyjadřují.
Své abstraktní obrazy přírody a nejrůznější emocionální dojmy ze života vnímá malířka jako oslavu přírody i života, které nelze považovat za samozřejmost.
Její malířský projev je často také hodně intuitivní a spontánní. Stále hledá nové barevné a kompoziční vztahy, které umožňují, aby se její práce přirozeně vyvíjela.

Do výsledku se může divák zapojit se svými asociacemi, zkušenostmi či představivostí. Může si obraz interpretovat po svém bez ohledu na jeho název.

Kromě malování také malířka velmi ráda fotografuje vše, co ji zaujme. Některé fotky používá i při občasné tvorbě grafiky na počítači. Dalšímu vývoji a používání nových materiálů se do budoucna vůbec nebrání.

Nechává vše na přirozeném vývoji. ( „Panta rhei“)